W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjaliści stanęli przez nowym wyzwaniem.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.


Projekty edukacyjne realizowane w gimnazjum w roku szkolnym   20017/20018.

1.Pomoce dydaktyczne w uczeniu się języków obcych.

Opiekunowie: Depko Ewelina, Łysiak Monika, Wojciechowska Ewa

2. Uczą bawią i śmieszą – bajki na scenie.

Opiekun: Maciuła Mariola

 

3. Moja mała Ojczyzna – wywiady z ciekawymi ludźmi naszego regionu.

Opiekun: Maciuła Mariola

4. Pomagając innym pomagasz i sobie.

Opiekunowie: Samulak Artur, Słowik Justyna

5. „ABC – teatru".

Opiekun: Prociewicz Agata
 Dokumentacja projektu:

Arkusz oceny projektu
Karta projektu edukacyjnego
Karta samooceny ucznia - projekt
Prezentacja - projekt
Kontrakt
Sprawozdanie

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz