Plan pracy „Spółdzielni Uczniowskiej”  w roku szkolnym 2016/2017           

Spółdzielnia Uczniowska działa przy Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.

W Spółdzielni Uczniowskiej fundamentalną sprawą, na której buduje się wzór dobrego sprzedawcy, jest odpowiedzialność. Sprzedawca musi czuć się odpowiedzialny za solidne wykonanie przyjętych obowiązków, wiedzieć, że od jakości jego pracy zależą uzyskiwane wyniki.

Wartości wychowawcze spółdzielni są najważniejsze i stanowią o wyniku jego całej działalności gospodarczej, która w związku z tym musi opierać się na pełnej samorządności uczniów. Prawdziwa samorządność polega na samodzielnym wykonywaniu podjętych działań.

Praca w sklepiku szkolnym w sposób naturalny włącza młodzież w życie lokalnego środowiska. Młodzi sprzedawcy nawiązują kontakty z dorosłymi, muszą załatwiać „dorosłe sprawy”, takie jak składanie zamówień, rozładowanie towaru, ustalenie cen. W ten sposób uczą się samodzielności

w rzeczywistych sytuacjach i praktycznego działania, tak potrzebnego potem w dorosłym życiu.

W sklepiku obowiązują te same struktury władzy i zasady działania jak w handlu dorosłych. Uczniowie nie tylko samodzielnie inicjują i wykonują zadania, ale również kontrolują wykonawstwo. Autokontrola polega na ocenie, czy zadanie zostało wykonane zgodnie z zamierzeniem lub wzorem.

Na koniec każdego roku szkolnego, uczniowie przeprowadzają analizę pracy sklepiku. Stanowi ona podstawę do planowania dalszej działalności. Dokumenty całokształtu pracy prowadzą uczniowie pod nadzorem opiekuna.

Grupa wykonuje 3 zadania:

  • handlowe: sprzedaż bezpośrednia,

  • zaopatrzenie: ustalanie zamówień, sposobów transportu towarów,  przyjmowanie towarów, raportowanie dziennych utargów,

  • księgowość: obliczanie zysku, tworzenie spisu z natury

Cele:

-          wdrażanie uczniów do systematycznej pracy i odpowiedzialności,

-          umiejętność współpracy w grupie,

-          kształtowanie szacunku do pieniądza,

-          umiejętność prowadzenia rachunkowości,

-          racjonalne i właściwe gospodarowanie uzyskanymi przychodami.

 

L.P.

 

Zadania

 

Termin

1.

Wybór i powołanie Zespołu Sprzedającego z uwzględnieniem zgody rodziców

IX

2.

Wybór kierownika sklepu, osoby do spraw zaopatrzenia sklepiku

IX

 

3.

 

Założenie i prowadzenie zeszytu dokumentującego działalność sklepiku.

 

IX

 

4.

 

Systematyczna współpraca z firmami zaopatrującymi sklepik szkolny w artykuły spożywcze szkolne i biurowe

 

Cały rok

 

5.

 

Ustalanie cen i wyliczanie zysku z faktur

 

Cały rok

 

6.

 

Sporządzenie sprawozdania z działalności finansowej na koniec semestru

 

I

VI

7.

Prowadzenie bieżącej sprzedaży towaru podczas przerw.

Cały rok

 

8.

 

Pomoc Spółdzielni Uczniowskiej w zorganizowanie imprez szkolnych z różnych okazji.

 

Cały rok

9.

 

Przeznaczenie części zysku na potrzeby szkoły

Cały rok

 

Kierownik Sklepu – Klaudia Muc

Osoba do Spraw Zaopatrzenia Sklepiku – Oliwia Skubis

Osoba do Dokumentowania Działalności Sklepiku: - Patrycja Janiszyn

Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej – p. Justyna Słowik

 

Zadania dla Kierownika Sklepu: ustalenie cen, dbanie o estetykę i ładny wystrój sklepiku, pilnowanie porządku, przyjęcie towaru, bilowanie pieniędzy i ich wymiana.

Zadania dla Osoby do Spraw Zaopatrzenia Sklepiku:  złożenie zamówienia towaru, gdy brakuje go już na półkach, przyjęcie towaru, rozłożenie go na półkach, zrobienie cen, dbanie  ładny wystrój sklepiku.

Zadania dla Osoby do Dokumentowania Działalności Sklepiku: przyjmowanie faktur, WZ-tek, segregowanie WZ-tek z całego tygodnia, segregowanie faktur do teczek faktur zapłaconych i niezapłaconych, prowadzenie zeszytu dokumentującego działalność sklepiku, zapisywanie w nim: nr faktur zapłaconych, kwotę oraz zliczenie kwot z całego semestru, dokumentowanie wydatków na cele SU i szkolne-spis faktur i paragonów oraz ich zliczenie z całego semestru, wyliczanie zysku z faktur, bilowanie       pieniędzy.

Ponadto cały Zespół prowadzi sprzedaż towaru podczas przerw lekcyjnych.Prowadzimy szkolny sklepik „WARZYWNIAK”

 W ramach działalności gospodarczej, prowadzimy szkolny sklepik „WARZYWNIAK”, który umożliwia społeczności szkolnej zaopatrywanie się w potrzebne towary np.:drożdżówki, owoce, owoce suszone, nasiona, wodę i naturalne soki owocowe. Prowadzimy sklepik dbając o zaopatrzenie sklepiku. Dokonujemy wyboru asortymentu w zależności od popytu i podaży. Zajmujemy się dbaniem o czystość i estetykę w sklepiku, układamy towar na półkach, wypisujemy ceny, prowadzimy podstawową dokumentację w postaci utargów z każdego dnia, ustalamy ceny. Sklepik czynny jest na każdej przerwie międzylekcyjnej i ma okienko do obsługi klientów. Każdy może trafić, bo ściany przy wejściu do sklepiku są pięknie wymalowane przez pana Tadeusza Cymermana, który przeprowadza nas przez przejście dla pieszych.
 
   


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz