PLAN DZIAŁANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

na rok szkolny 2017/2018

1. Pomoc Samorządom klasowym w zakresie wspomagania nauczania, organizacji wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych.

2. Zorganizowanie uroczystości i okolicznościowych upominków (kwiatów) z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Udział w organizacji uroczystości pasowania na „Pierwszaka”.

4. Włączenie się i aktywne uczestnictwo w procesie organizacyjnym pracy Szkoły.

5. Wspomaganie organizacyjne i finansowe pozalekcyjnych kół zainteresowań, działających  w Szkole.

6. Utrzymywanie stałego i bezpośredniego kontaktu z Rodzicami i Gronem Pedagogicznym.

7. Przekazywanie nauczycielom, dyrekcji szkoły opinii i wniosków rodziców i uczniów we wszystkich istotnych sprawach szkoły, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.

8. Współpraca Rady Rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej.

9. Organizowanie okresowych zebrań Prezydium Rady Rodziców, celem koordynacji podjętych działań oraz przedstawienia tej realizacji Komisji Rewizyjnej.

10. Organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Trójek Klasowych, celem skoordynowania  działań, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz wysłuchania bieżących zgłoszeń problemów ze strony Rodziców.

11. Współpraca z informatykiem obsługującym Szkołę w zakresie informowania  i propagowania działań Rady Rodziców na stronach internetowych.

12. Wspomaganie organizacji młodzieżowych, działających w Szkole.

13. Współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym w zakresie opiniowania zachowań uczniów, wskazywania potrzeb i możliwości uczniów  i rodziców.

14. Wspomaganie samorządów klasowych przy organizacji indywidualnych zabaw związanych okresem świątecznym.

15. Dofinansowanie realizacji celów edukacyjnych (wyjazdy na olimpiady, turnieje, konkursy).

16. Pomoc przy zakupie nagród na organizowane w szkole integracyjne zawody sportowe dla dzieci.

17. Zakup upominków dla uczniów szkoły związanych z Dniem Dziecka.

18. Zakup upominków dla uczniów szkoły kończących edukację w Szkole Podstawowej oraz uczniów kończących edukację w Gimnazjum.

19. Zakup książek na nagrody związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 dla wyróżniających się uczniów Szkoły w nauce, frekwencji, czytelnictwie, sporcie itp.

 SEKRETARZ  RADY RODZICÓW                                    PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW

  Marta Pliżga                                                                             Celina Kubiak                                                                                      

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz