INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ:

NUMER POLISY:  INB 019811

Suma ubezpieczenia: 9 000,00PLN

I. ZGŁASZANIE SZKÓD

MULTI UBEZPIECZENIA EDAR EDYTA RACHAŃSKA-KUŹNIARZ

 UL. WAŃKOWICZA 3

22- 600 TOMASZÓW LUBELSKI

tel. 603212786, 796245393

email: edyta.kuzniarz@onet.pl

lub  zgodnie z załącznikiem pod nazwą „Jak i gdzie zgłosić szkodę”

 

II. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA:
NNW PODSTAWOWE

1. Trwały uszczerbek na zdrowiu;
2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW,
3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% SU;
4. Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
5. Świadczenie z tytułu korepetycji;
6. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
7.
Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady.


III.
ZAKRES DODATKOWY

  1. Koszty leczenia NNW;

  2. Świadczenie szpitalne;

  3. Świadczenie progresywne w Trwałym Uszczerbku,

  4. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej;

  5. Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NW,

 
Dokumenty:

Gothaer NNW druk zgłoszenia szkody

Gothaer NNW jak i gdzie zgłaszać szkodę
Gothaer OWU NNW
Gothaer opis zakresu ubezpieczenia

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz