INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ:


NUMER POLISY:  EDU-A/P 055865

Suma ubezpieczenia: 12.000 zł
I. ZGŁASZNIE SZKÓD
MULTI UBEZPIECZENIA EDAR EDYTA RACHAŃSKA-KUŹNIARZ

 UL. WAŃKOWICZA 3

22- 600 TOMASZÓW LUBELSKI

tel. 603212786, 796245393

email: edyta.kuzniarz@onet.pl

lub

zgodnie z załącznikiem pod nazwą SZKODY

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA:

II. NNW PODSTAWOWE
1. Trwały uszczerbek na zdrowiu;
2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW ( w tym udar i zawał serca),
3. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,
4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,
6. Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy,
7. Śmierć rodzica lub opiekuna Ubezpieczonego w NNW,
8. Pogryzienie, ukąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie/ użądlenie przez owady,
9. Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej,
10. Naprawa okularów i aparatów słuchowych uszkodzonych w wyniku NNW,
11. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego boreliozy ( jednorazowa wypłata w wysokości 5% sumy ubezpieczenia)
12. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NNW,

III. ZAKRES DODATKOWY
1. Oparzenia w wyniku NNW,
2. Świadczenie szpitalne w wyniku NNW,
3. Świadczenie szpitalne w wyniku choroby,
4. Koszty leczenia w wyniku NNW,
5. Poważne zachorowania, Pakiet ONKO,
6. Uciążliwe leczenie w wyniku NNW,
7. Odmrożenia,
8. Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW,

 

 

 
Dokumenty:

Zgłoszenie roszczenia

Jak i gdzie zgłaszać szkodę
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz