INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ:


NUMER POLISY:  EDU-A/P 043887

Suma ubezpieczenia: 13.000 zł
I. ZGŁASZNIE SZKÓD
MULTI UBEZPIECZENIA EDAR EDYTA RACHAŃSKA-KUŹNIARZ

 UL. WAŃKOWICZA 3

22- 600 TOMASZÓW LUBELSKI

tel. 603212786, 796245393

email: edyta.kuzniarz@onet.pl

lub

zgodnie z załącznikiem pod nazwą SZKODY

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA:

II. NNW PODSTAWOWE

  1. Trwały uszczerbek na zdrowiu;

  2. Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW ( w tym udar i zawał serca),

  3. Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

  4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,

  5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki,

  6. Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy,

  7. Śmierć rodzica Ubezpieczonego w NNW,

  8. Pogryzienie przez psa,

 
III. ZAKRES DODATKOWY

  1. Oparzenia w wyniku NNW,

  2. Świadczenie szpitalne w wyniku NNW,

  3. Świadczenie szpitalne w wyniku choroby,

  4. Koszty leczenia w wyniku NNW

  5. Poważne zachorowania,

  6. Uciążliwe leczenie w wyniku NNW,

  7. Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW,

 


 
Dokumenty:

Zgłoszenie roszczenia

Jak i gdzie zgłaszać szkodę
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz