Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu działającego

 w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej

Rok szkolny 2016/2017

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 3.  Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.

 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu

 3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.

 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.

 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.

 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.

 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. J. Słowik, p. J. Pizun, p. I. Noworol, p. A. Samulak)

 2. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną grupę.

 

 

ZADANIA

 

TERMIN REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów.

Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne .

 

WRZESIEŃ

CAŁY ROK

 

Odpowiedzialni:

J. Pizun

J. Słowik

 

Pomoc starszej pani –  porządkowanie podwórza.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Odpowiedzialni:

J. Słowik

Edycja Akcji "Góra Grosza".

LISTOPAD

Odpowiedzialni:

I. Noworol

 Organizacja akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

LISTOPAD-GRUDZIEŃ

Odpowiedzialni

J. Słowik, J. Pizun,
A. Samulak,

I. Noworol

Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – wspólne spotkanie.

Finała akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

 • „Szlachetna paczka”

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialni

J. Słowik, J. Pizun,
A. Samulak,

I. Noworol

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną  w ramach organizacji  Finału WOŚP.

STYCZEŃ

Odpowiedzialni

J. Słowik, J. Pizun,
A. Samulak,

I. Noworol

Pomoc starszej pani –  wiosenne porządki.

 

Współpraca z nauczycielami świetlicy szkolnej. Udział w akcji „Czytamy świetliczakom”.

 

 

MARZEC-KWIECIEŃ

 

 

Odpowiedzialni:

J. Słowik

Organizacja „Spartakiada dla niepełnosprawnych”

 

 

 

MAJ

Odpowiedzialni

J. Słowik, J. Pizun,
A. Samulak,

I. Noworol

   Finał „Spartakiada dla niepełnosprawnych

Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie.

CZERWIEC

Odpowiedzialni

J. Słowik, J. Pizun,
A. Samulak,

 I. Noworol

 

 

Opiekunowie:

p. Justyna Słowik

p. Jadwiga Pizun

p. Izabela Noworol

p. Artur Samulak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz