Program edukacji antytytoniowej adresowany jest do uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Celem programów „Nie pal przy mnie, proszę” i „ Znajdz właściwe rozwiązanie” jest uświadomienie uczniom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Programy mają charakter profilaktyczny, oddziałujący na świadomą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy trzeba powiedzieć NIE papierosom. W obecnym roku szkolnym w realizacji programu „ Nie pal przy mnie, proszę” wezmą uczniowie klas II edukacji wczesnoszkolnej, natomiast uczniowie klas II gimnazjum wezmą udział w realizacji programu” Znajdź właściwe rozwiązanie”. Realizacja programów będzie się odbywała w oparciu o wcześniej przygotowany harmonogram.

HARMONOGRAM PROGRAMU „NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”                                          Rok szkolny 2016/17

LP.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Poinformowanie Rady Pedagogicznej

Zapoznanie na posiedzeniu rady z Programem Edukacji Antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, zapoznanie z celami programu, zadaniami i formą realizacji oraz z uczestnikami do których program będzie skierowany.

Listopad

Pedagog szkolny

2.

Przeszkolenie szkolnych realizatorów programu

Zorganizowanie spotkania  z nauczycielami edukacji przyrodniczej, wychowawcami klas II szkoły podstawowej.

Listopad

 

Izabela Noworol, Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

3.

Poinformowanie rodziców o programie.

Przeprowadzanie spotkania z rodzicami uczniów objętych programem. Poinformowanie o działaniach edukacji antytytoniowej. Zaproszenie do współpracy.

Listopad

Wychowawcy klas II szkoły podstawowej

4.

Edukacja uczniów

Zaplanowane zadania:

1. Realizacja programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”:

2. Prelekcja „Skutki palenia tytoniu”, „Kim jest bierny palacz”-spotkanie z lekarzem.

3. „My dzieci wiemy, że  truć się dymem papierosowym nie będziemy”: „Antytytoniowy Stworek Potworek”  konkurs manualny

4. „Światowy dzień bez papierosa”

- Marsz ulicami Lubyczy Królewskiej,

- włączenie do działań środowiska lokalnego, rodziców uczniów,

- happening. 

 

W ciągu roku

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

 

Maj

 

Wychowawcy klas II edukacji wczesnoszkolnej

 

Anna Wojciechowska, Izabela Noworol, Justyna Słowik

 

 

Anna Wojciechowska, Izabela Noworol, Justyna Słowik

 

Anna Wojciechowska, Izabela Noworol, Justyna Słowik

5.

Wzmocnienie programu

  1. Specjalna rubryka o działaniach antytytoniowych w szkolnej gazetce „Graffiti”

  2. Informacja bieżąca na stronie internetowej szkoły.

  3. Informacja o realizacji programu do władz lokalnych.

  4. Prowadzenie kroniki działań

Cały rok szkolny

 

 

 

Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

6.

Sporządzenie „Informacji  realizacji programu w roku szkolnym 2016/17”

Przesłanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim

Maj

Pedagog szkolny

7.

Podsumowanie realizacji programu.

Opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Przedstawienie wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Czerwiec

 Anna Wojciechowska, Izabela Noworol, Justyna Słowik

 

 

 

HARMONOGRAM PROGRAMU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”                                                  Rok szkolny 2016/17

LP.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Poinformowanie Rady Pedagogicznej

Zapoznanie na posiedzeniu rady z Programem Edukacji Antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, zapoznaniem z celami programu, zadaniami i formą realizacji oraz z uczestnikami do których program będzie skierowany.

styczeń

Pedagog szkolny

2.

Przeszkolenie szkolnych realizatorów programu

Zorganizowanie spotkania  z nauczycielami przyrody, biologii, i wychowawcami klas objętych programem.

styczeń

Izabela Noworol, Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

3.

Poinformowanie rodziców o programie.

Przeprowadzanie spotkania z rodzicami uczniów objętych programem. Poinformowanie o działaniach edukacji antytytoniowej. Zaproszenie do współpracy.

styczeń

Wychowawcy klas I – III gimnazjum.

4.

Edukacja uczniów

Zaplanowane zadania:

1. „Asertywność – sztuka bycia sobą” – warsztaty z przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2. Realizacja programu edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”:

3. Koncert antynikotynowy – wyznania osób uzależnionych.

4. Papierosom mówię „NIE”:

- konkurs: prezentacja multimedialna- klasa I gimnazjum.

- „Umiem mówić NIE” – konkurs międzyklasowy na najciekawszą scenkę III gimnazjum.

5. Umiem mówić o swoich uzależnieniach:

- udzielanie informacji uczniom i ich rodzicom o profesjonalnych instytucjach zajmujących się problematyką uzależnień.

6. „Światowy dzień bez papierosa”

- Marsz ulicami Lubyczy Królewskiej,

- włączenie do działań środowiska lokalnego, rodziców uczniów,

- heapening

 

Kwiecień

 

 

 

W  ciągu roku

 

Maj

 

Marzec

Marzec

 

 

 

W ciągu roku

 

Maj

 

 

Izabela Noworol, Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

 

Wychowawcy klas, nauczyciel biologii, WDŻ

Izabela Noworol, Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

Izabela Noworol, Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

 

 

Pedagog Izabela Noworol

 

 

 

 

 

Anna Wojciechowska, Justyna Słowik,

5.

Wzmocnienie programu

  1. Specjalna rubryka o działaniach antytytoniowych w szkolnej gazetce „Graffiti”

  2. Informacja bieżąca na stronie internetowej szkoły.

  3. Informacja o realizacji programu do władz lokalnych.

  4. Prowadzenie kroniki działań

Cały rok szkolny

Anna Wojciechowska, Justyna Słowik

6.

Sporządzenie „Informacji  realizacji programu w roku szkolnym 2016/17”

Przesłanie informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim

Maj

Dyrektor szkoły

7.

Podsumowanie realizacji programu.

Opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Przedstawienie wniosków na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Czerwiec

Izabela Noworol, Justyna Słowik,  Anna Wojciechowska,

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz