TEMATYKA I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

NA ROK SZK. 2016/17

REALIZOWANE ZADANIA

IX

Zbiórka organizacyjna.

Przyjmowanie nowych członków do drużyny.

Zapoznanie z krótką historią harcerstwa i jego założycielami.

Udział w rajdzie harcerskim „JESIENIOWISKO”,ognisko integracyjne

X

Nauka piosenek i pląsów, pomoc przy organizacji „Nocy z książką”.

Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu.

XI

Udział wl okalnych obchodach Święta Niepodległości.

Bieg patrolowy na terenie Lubyczy Królewskiej.

Przygotowanie harcerzy do złożenia przyrzeczenia harcerskiego.

XII

Spotkanie opłatkowe-wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.

Udział w przekazaniu BŚP organizowanym przez Komendę Hufca

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie Lubyczy Królewskiej i okolicznych miejscowości

 I

Spotkanie integracyjne, nauka piosenek i pląsów (ferie).

Zdobywanie sprawności.

Zabawy zimowe na śniegu- kulig. 

II

Wyjazd na lodowisko i do kina w Tomaszowie Lubelskim.

Udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej

V

Udział w pieszym rajdzie szlakiem miejsc pamięci narodowej.

Udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rozgrywki sportowe. Gry i zabawy.

VI

Rajd .

Ognisko i podsumowanie pracy drużyny.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz