DRODZY RODZICE

Przygotowaliśmy dla Was specjalną podstronę na której umieszczone zostały najważniejsze informacje zwiazene z funkcjonowaniem naszej placówki.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

W roku szkolnym 2018/2019 kwota ubezpieczenia dziecka wynosi 40 złotych.

Prosimy dokonywac wpłat u wychowawców.

 

I.  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ NA LATA 2013-2018


II. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

III. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

           
IV. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

GODZINA 1530

 

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 24.09.18

Spotkanie z Zarządem Rady Rodziców

 24.09.18

Wybory Rad Klasowych. Ukonstytuowanie się Rady Rodziców, spotkanie z dyrekcją szkoły.

 24.09.18

Spotkania klasowe, poinformowanie o przewidywanych ocenach na półrocze.

 

Wywiadówka śródroczna

 

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów kl. III gimnazjum (przed egzaminem)

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami, poinformowanie osiągnieciach uczniów.

 

Dni otwarte dla rodziców

 

V. DNI OTWARTE

Dni otwarte dla rodziców odbywaja się w naszej szkole w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 1500 - 1630. Serdecznie zapraszamy.

VI. KONTAKT

Sekratariat Szkolny znajduje sie na parterze na lewo od wejścia głównego.

Pracuje w godzinach 730-1530 .

W seretariacie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły oraz uzyskać: odpis świadectwa, wniosek o wypłatę odszkodowania w razie wypadku dziecka, legitymację szkolna dziecka oraz inne zaświadczenia dotyczące uczniów szkoły.

Telefon/fax - 846617049

E-mail zslubycza@interia.pl lub szkolalubycza@gmail.com

Na parterze znajdują się również gabinety: p.o. Dyrektora Szkoły mgr Teresy Trzeciak i wicedyrektora mgr Agnieszki Piłat (wejście przez sekretariat).

Na prawo od wejścia głównego znajduje się gabinet pedagoga szkolnego mgr Artura Samulak (godziny pracy pedagoga).

Kontakt osobisty i telefoniczny z wychowawcami klas i innymi nauczycielami nie może odbywać sie w czasie zajęć lekcyjnych. Prosimy o kontakt w trakcie przerw międzylekcyjnych oraz przed i po zajęciach.

Poniżej zamieszczamy wykaz przerw:

  1.  745-800

  2. 845-850

  3. 935-940

  4. 1025-1035

  5. 1120-1125

  6. 1210-1230

  7. 1315-1335

  8. 1420-1425


Rozkład jazdy autobusów - przyjazdy

Rozkład jazdy autobusów - odjazdy

Autobusy szkolne ze względu na bezpieczeństwo uczniów zatrzymują się na przystanku.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz