SKO

 


Od XII 2000 roku z inicjatywy nauczycielek: Barbary Styczyńskiej i Beaty Chmielowiec zaczęła działać Szkolna Kasa Oszczędności.

Praca została rozpoczęta od nawiązania współpracy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA odział w Tomaszowie Lubelskim gdzie założono zbiorczą książeczkę oszczędnościową i tam też opiekunki dostały książeczki dla uczniów i karty do dokonywania wpłat. Na początku działalność polegała na przyjmowaniu wpłat od uczniów i dokonaniu wpłaty na koniec roku szkolnego.

SKO spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Jako, że założycielki są nauczycielami kształcenia zintegrowanego to najwięcej wpłat dokonały dzieci z klas I-III. Jednak z czasem dzięki popularyzacji działalności SKO członkami SA uczniowie całego Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej. Również do działalności SKO przekonali się nauczyciele i chętnie współpracują. Ta współpraca polega głównie na przyjmowaniu wpłat przez nich od swoich wychowanków i wpłacaniu do opiekunek SKO. Jest to ogromna pomoc, gdyż szkoła jest duża i nie wszyscy uczniowie mają możliwość dokonania wpłaty bezpośrednio do nauczycielek prowadzących organizację.

W roku szkolnym 2001/2002 działalność SKO została poszerzona. Nasza szkoła spróbowała swoich sił w organizowanym co roku przez bank konkursie „ Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”. W związku z przystąpieniem do konkursu należało realizować pewne zadania. Są to: akcje służące oszczędzaniu i pomnażaniu zasobów materialnych szkoły;- popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności SKO i PKO; działalność gospodarcza. Wszystkie akcje są dokumentowane w prowadzonej kronice.

W roku szkolnym 2001/2002 osiągnęliśmy sukces. Nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała 500 zł nagrody za co został zakupiony magnetofon i dwa mikrofony bezprzewodowe. W roku szkolnym 2003/2004 również otrzymaliśmy wyróżnienie – za nagrodę został zakupiony sprzęt sportowy. O największym sukcesie można mówić w roku 2006/07, nasza szkoła zajęła w konkursie organizowanym przez bank II miejsce. Za nagrodę - 2100 zł-zakupiono nagrody dla uczniów, gry dydaktyczne na świetlice, magnetofony, aparat cyfrowy, drukarkę do komputera oraz piłki na zajęcia ruchowe. Sukcesy mobilizują i dlatego co roku SKO przystępuje do konkursu i organizuje wiele akcji.

W ramach akcji służących oszczędzaniu i pomnażaniu zasobów materialnych szkoły od początku działalności została nawiązana ścisła współpraca z biblioteką szkolną. Członkowie SKO chętnie wykonują tam różne prace, np. naprawa książek, zakładanie teczek tematycznych, utrzymywanie porządku na półkach. Również ukwiecanie korytarzy szkolnych to po części zasługa SKO. Uczniowie także dbają o oszczędzanie prądu, starają się oszczędzać wyłączać zbędne oświetlenie na przerwach. Dzięki różnym akcjom SKO jako organizacja wypracowuje pewne środki pieniężne z przeznaczeniem na nagrody w konkursach, za oszczędzanie oraz na zakup książek do biblioteki. Celem popularyzacji wśród uczniów wiedzy ekonomicznej z uwzględnieniem działalności SKO co jakiś czas ukazują się w gazetce szkolnej, lokalnej artykuły o SKO. Są organizowane inscenizacje o tematyce związanej z oszczędzaniem. W listopadzie 2007 roku grupa członków SKO wraz z opiekunkami w ramach poznania pracy bankowca odwiedziła bank PKO BP SA w Tomaszowie Lubelskim. Zostali tam bardzo miło przyjęci przez Pana dyrektora Jerzego Wereszczaka i pracowników banku. Wszyscy otrzymali drobne upominki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się konkursy plastyczne i literackie o tematyce dotyczącej oszczędności.

Od 2003 roku chcąc uatrakcyjnić zabawy noworoczne organizowane są konkursy na króla i królową balu. Laureaci otrzymują upominki z logo PKO i pamiątkowe dyplomy. Przez cały rok szkolny prowadzona jest także gazetka ścienna, na której umieszczane są wszystkie konkursy, akcje organizowane przez SKO.

 

Od roku szkolnego 2003-04 nieprzerwanie trwa akcja „ Cała Polska segreguje śmieci”. Działanie to spotkało się z dużym zaangażowaniem dzieci, nauczycieli. Również mieszkańcy Lubyczy Królewskiej przynoszą makulaturę w bieżącym roku szkolnym 2007/2008 do współpracy włączyli się pracownicy Urzędu Gminy.

Od dwóch lat SKO pomaga w zbiórce zużytych baterii. W tym roku szkolnym 2007/2008 zaczęto również zbierać plastikowe butelki.

Nawiązana została współpraca z właścicielami skupu surowców wtórnych, którzy przyjeżdżają do szkoły i odbierają makulaturę, plastiki. W tych zbiórkach ogromne zaangażowanie jest nauczycieli przyrody, geografii, a w szczególności ogromną pomocą służy zawsze Pani Jadwiga Niedbała.

Zysk działalności jest niewielki, ale nie to jest najważniejsze, lecz kształtowanie u dzieci świadomości ekologicznej. Ekologia jest nie tylko modą, ale i koniecznością. Ci młodzi ludzie, którzy tak chętnie włączyli się w akcje będą w przyszłości wpływać na losy i rozwój otaczającego ich świata, podejmować decyzje, które zapobiegną jego degradacji.

Od kilku lat SKO włącza się także do akcji organizowanej pod patronem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu „ Góra grosza”.

Do szkoły uczęszczają dzieci z różnych środowisk. Od czasu działalności SKO coraz więcej uczniów, nawet tych najbiedniejszych może skorzystać z różnych wyjazdów. Przez cały rok szkolny oszczędzają, często wpłacając nawet po parę groszy, aby móc pod koniec roku wyjechać na klasową wycieczkę.

Działalność SKO to duży wkład pracy. Pochłania dużo czasu. Jest to praca odpowiedzialna. Mimo to daje też wiele satysfakcji. Pracę widać na terenie szkoły, środowiska. Szkoła wiele zyskuje na pracy SKO. Oprócz finansów, skupia wielu uczniów, którzy bezinteresownie, z zaangażowaniem oddaja się pracy na rzecz szkoły poprzez SKO.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz