Regulamin wypożyczalni

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy  oraz rodzice uczniów.
  2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres dwóch tygodni.
  4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawdo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
  5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówienia, może prosić o przedłużenie terminu zwrotu.
  6.  Prośbę czytelnika o zarezerwowanie pozycji książkowej uwzględnia się według kolejności zamówień.
  7. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu czytelnika nie możne on korzystać z wypożyczalni.
  8. Książki i inne dokumenty należy szanować, zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
  9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki przez czytelnika należy ją odkupić lub zwrócić inną o równej lub większej wartości.
  10. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić w określonym przez bibliotekarza terminie.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz