Regulamin czytelni

  1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
  2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Nie wolno spożywać posiłków. Torby i teczki należy  zostawić w wyznaczonym miejscu.
  3. W czytelni należy zachować ciszę.
  4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
  5. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
  6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
  7. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.
  8. Zasady korzystania z komputerów określa oddzielny regulamin.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz