I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ NA LATA 2013-2018

II. STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

Zmiany w statucie z dnia 30 września 2018 roku


III. REGULAMINY


REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

REGULAMIN WYCIECZEK/ TREŚĆ ZGODY RODZICÓW

REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ
 
REGULAMIN DOJAZDU DO SZKOŁY
 
 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


CEREMONIAŁ SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

PROCEDURA EWAKUACJI

IV. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
  • Matematyka

PSO z matematyki

Wymagania na poszczególne oceny: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7,  klasa 8                                                       
                                                       klasa III gimnazjum

  • Biologia

PSO z biologii

Wymagania na poszczególne oceny:  klasa III gimnazjum

  • Chemia

PO z chemii
Wymagania na poszczególne oceny: klasa 7, klasa 8
                                                        
klasa III gimnazjum

  •  Fizyka

Wymagania na poszczególne oceny : klasa 7, klasa 8
                                                         klasa III gimnazjum

  • Przyroda

PO z przyrody

  • Geografia

Wymagania na poszczególne oceny: klasa 7
                                                      klasa II i III gimnazjum

  • Zajęcia komputerowe/ Informatyka

PO z informatyki i zajęć komputerowych
Wymagania na poszczególne oceny: klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7
                                                      klasa III gimnazjum

  • Język polski

PO z języka polskiego

Wymagania na poszczególne oceny: klasa 5, klasa 6                                                           
                                                      

 

  • WOS

PO z WOSu
Wymagania na poszczególne oceny:  klasa III gimnazjum


V. PROGRAMY

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny


Priorytety Wychowawczo - Profilaktyczne  rok szkolny 2018/2019

VI. INNE DOKUMENTY 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO GIMNAZJUM

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN KONKURSU SUPER UCZEŃ
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz