Skład Rady Rodziców
 

Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej  działającej w roku szkolnym 2016/2017 

 

Przewodnicząca Rady: Anna Predko


 Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Żmuda


 Skarbnik: Norbert Jaremczuk


 Sekretarz: Celina Kubiak

Członek: Małgorzata Nadzikiewicz
 

Komisja Rewizyjna

Ilona Junko  
              
Renata Turowska – Wronka      
     
  Elżbieta Flis  
                               
 

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców wynosi odpowiednio:


- pierwsze dziecko w rodzinie, uczęszczające do Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej – 20 zł,

-  drugie dziecko w rodzinie, uczęszczające do Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej  - 15 zł,

-  trzecie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej zwalnia się z wnoszenia składki.Uchwała Nr 3 Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej 

z dnia 26 września 2016 r.Obowiązkiem rodziców jest dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Jeśli niektórych rodziców nie będzie stać na wpłacenie powyższej składki, to mogą Oni napisać podanie do Rady Rodziców o zwolnienie z uiszczenia wpłaty na Radę Rodziców.


                                                                              Zarząd Rady Rodziców


SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW WG STANU NA DZIEŃ 02 LUTY 2017 R.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz