Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej 

w roku szkolnym 2018/2019


Przewodnicząca - Katarzyna Gucz

Zastępca -  Piotr Wojciechowski

Skarbnik - Elżbieta Kołtun

Sekretarz - Elżbieta Rudzińska

 

Komisja Rewizyjna:

Teresa Adamek

Justyna Gusztaf

Maciej Mazur

Pozostali członkowie:

Edyta Todys

Iwona Sawiak

Elżbieta Krupa

Monika Chudzik

Anna Has

Joanna Mucha

Ewa Czekierda

Dariusz Gucz

Izabela Słotwińska

Katarzyna Głąb

Edyta Kudelska

Dorota Stepaniuk

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych do Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19: 

Szkoła Podstawowa: 

Klasa I A - Piotr Wojciechowski 

Klasa I B - Edyta Todys 

Klasa I C - Iwona Sawiak 

Klasa II A  - Elżbieta Krupa 

Klasa II B - Monika Chudzik 

Klasa III A  - Elżbieta Rudzińska 

Klasa III B  -  Anna Has 

Klasa IV A  - Joanna Mucha 

Klasa IV B - Ewa Czekierda 

Klasa V A  - Dariusz Gucz 

Klasa V B - Izabela Słotwińska 

Klasa VI A  - Katarzyna Gucz 

Klasa VI B - Justyna Gusztaf 

Klasa VII A - Teresa Adamek 

Klasa VII B - Maciej Mazur 

Klasa VIII A - Katarzyna Głąb 

Klasa VIII B - Edyta Kudelska  

Gimnazjum: 

Klasa III A - Elżbieta Kołtun 

Klasa III B - Dorota Stepaniuk

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że składka na Radę Rodziców w Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej w roku szkolnym 2018/19 wynosi 20 zł. Wpłat można dokonywać u Przedstawicieli Rad Klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej

Numer konta: 59 9617 0005 0000 0185 2000 0001

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Z wyrazami szacunku,

Rada Rodziców

 

Uchwała Nr 1 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej z dnia 25 września 2017 r.

Uchwała nr 4 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej z dnia 22 marca 2018 r.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz