ROK SZKOLNY 2017/2018

Turniej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznejpod hasłem: „Wiem, umiem, stosuję”

Głównym i nadrzędnym celem udziału w turnieju było osiągnięcie zadowalającego wyniku. W ramach przygotowania do turnieju uczniowie na bieżąco rozwiązywali testy wiadomości i umiejętności, mające za zadanie sprawdzać ich wiedzę  oraz sprawdzać się w praktyce – przygotowując scenki wypadków i udzielając pierwszej pomocy „poszkodowanym’’. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmowała czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osoby (osób) poszkodowanej. Poprawność odpowiedzi oceniała komisja, w której skład wchodzili: pielęgniarka szkolna p. E. Bździuch, nauczyciel w-f i techniki : pan M. Słoboda i T. Watrak, nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa. Najwięcej punktów i I miejsce zdobyła grupa uczniów: A. Odrzywolska, M. Głąb, K. Adamek. II miejsce przypadło uczniom: M. Kołtun, K. Gut, J. Adamek. III  miejsce zdobyli uczniowie :U. Jaremczuk, P. Mańkowska, B. Chojna.Uczniowie otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez Urząd Miasta w Lubyczy Królewskiej

                                                                               Turniej przygotowała T. Watrak
Zdjęcia16 października, w całej Polsce została podjęta próba pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach obchodów “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Nasi uczniowie  wraz z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola z Lubyczy Królewskiej po raz kolejny wzięli udział w tej w akcji . O godzinie 12:00  do największej lekcji w resuscytacji krążeniowo- oddechowej przystąpiło 87 uczestników, którzy pracowali na dziesięciu fantomach. Jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.  Wydarzenie to  mogło się udać  tylko dzięki pomocy wielu osób . Serdeczne podziękowania kieruję nauczycielom wychowania fizycznego, koleżance, która  wykonywała zdjęcia z akcji bicia rekordu oraz nauczycielom z przedszkola, którzy przygotowali naszych najmłodszych uczestników.

 

                                                                                                                           Watrak Teresa

 

Zdjęcia


                                                                                    
ROK SZKOLNY 2016/2017

 

                                                                                    WIZYTA U RATOWNIKÓW
W dniu 23 marca 2017 roku dzieci z  klasy III b szkoły podstawowej,  uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne z ratownictwa, które prowadzone są przez Teresę Watrak, odwiedziły ratowników medycznych w Lubyczy Królewskiej. Uczniowie, po rozmowie z ratownikami, ćwiczyli wzywanie pomocy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych procedur i przekazaniem ważnych informacji. W części praktycznej ratownicy zaprezentowali, jak we właściwy sposób  tacy młodzi ludzie jak nasi uczniowie mogą zabezpieczyć: nawet dużą ranę zanim do poszkodowanego przyjedzie fachowa pomoc, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz jakie są ważne numery alarmowe. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Zdobyta wiedza sprawiła, że dzieci poczuły się ,,małymi ratownikami’.Bardzo dziękujemy panom ratownikom  za to, że mogliśmy wysłuchać wielu ciekawych i ważnych informacji  na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy, ponieważ taka forma zajęć na pewno stanie się bardzo ważną częścią naszej pracy związanej z tą tematyką .

Opiekun Teresa Watrak

Zdjęcia

 Rok szkolny 2015/2016


                                                                         TURNIEJ Z RATOWNICTWA
I etap turnieju stanowił indywidualne testowe sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test składał się z 17 pytań. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczeń mógł otrzymać łącznie 17 punktów. Czas rozwiązywania testu wynosił 45 min.Część praktyczna obejmowała czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osoby poszkodowanej. Każda grupa losowała 3 zadania. Czas przeznaczony na wykonanie zadania był określony i wynosił około 1 minuty. Zespół mógł uzyskać od 0 do 5 pkt za prawidłowy pokaz i wyjaśnienie. Liczba punktów zdobyta w części teoretycznej i praktycznej była zsumowana i decydowała o zwycięstwie.Poprawność odpowiedzi oceniała komisja, w której skład wchodzili: pan Damian Pępiak  - ratownik medyczny, pan Marek Słoboda - nauczyciel techniki i wychowania fizycznego oraz Teresa Watrak – nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.

 

 Najwięcej punktów – 27, zdobyła grupa w składzie Dagmara Roci, Weronika Nazarowicz, Wioleta Słoboda z klasy III b. Drugie miejsce 24 p uzyskały: Bodnar Lidia, Dąbrowski Radosław i Sapiecha Damian z klasy  III a. Ważna Karolina, Chmiel Samanta i Żyga Patrycja zajęły III miejsce i otrzymały 23,5 p.

 

 Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową którą ufundował Burmistrz Miasta  w Lubyczy Królewskiej.

 

 Organizatorem turnieju była Teresa Watrak, nauczyciel Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.

 

                                                                                                                                         T. Watrak
Zdjęcia


Akcja bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej została zorganizowana w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować", który jest prowadzony przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od 2006 roku.  W tym roku w biciu rekordu wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób, które korzystały z 5 411 fantomów!  Do akcji przyłączyła się również nasza szkoła. 30 uczniów przez 30 minut bez przerwy wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową.Tak naprawdę nie chodziło o bicie rekordów, a pokazanie społeczeństwu jak ważny jest temat pierwszej pomocy – umiejętność jej udzielania, prosta wiedza – kiedy i w jaki sposób każdy mógłby ją wykorzystać. Celem tego typu działań jest propagowanie pierwszej pomocy oraz podnoszenie świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia.

                                                                                                                                          Teresa Watrak

Zdjęcia      
                                                                        

21 października 2015 r. o godzinie 9.20 w naszej szkole odbył się trening ewakuacyjny bez udziału służb specjalnych. Celem treningu było kształtowanie i doskonalenie  nawyków właściwego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, powodującego konieczność ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkolnego.W ciągu 5 min 45 sekund 420 uczniów (co stanowi 92,1%) wraz z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi  sprawnie bez paniki, w zorganizowanych grupach klasowych, zgodnie z kierunkiem ewakuacji opuściło bezpiecznie budynek szkoły.

                              Teresa Watrak

                                                                                                                                            


Z WIZYTĄ U RATOWNIKÓW

8 października 2015 r. uczniowie  klas nauczania zintegrowanego oraz  klasy drugiej  gimnazjum, uczęszczający na zajęcia z ratownictwa, razem z opiekunką panią Teresą Watrak odwiedzili ratowników medycznych w Lubyczy Królewskiej. Na początku spotkania ratownicy przypomnieli wszystkim numery alarmowe oraz powiedzieli, jakie informacje należy podać, zgłaszając wypadek. Zademonstrowali nam praktycznie, jak postępować z osobą, która uległa wypadkowi i trzeba było ją zabrać transportem sanitarnym do szpitala. Bardzo interesujący był dla nas pokaz usztywniania kończyny. Dzielnie spisała się Sara, uczennica klasy drugiej szkoły podstawowej, która posłużyła jako model. Oglądaliśmy mierzenie ciśnienia, zakładanie kołnierza ortopedycznego, układanie pacjenta na noszach i przygotowanie go do transportu. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Taka niecodzienna wizyta odbyła się dzięki współpracy naszej szkoły z ratownikami medycznymi, stacjonującymi w naszej miejscowości.Składamy serdeczne podziękowania ratownikom medycznym za umożliwienie spotkania z nimi oraz przybliżenie specyfiki swojej pracy.

Teresa Watrak

Zdjęcia

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz