ROK SZKOLNY 2016/2017


 Źle mówić lub pisać, to znaczy
krzywdzić swoją mową wszystkich,
którzy ją budowali"
Janusz Korczak

15 lutego 2017 r., w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej odbył się I Gminny Konkurs Ortograficzny ,,O Pióro Burmistrza Lubyczy Królewskiej”. Wzięło w nim udział 38 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum z Lubyczy Królewskiej i Machnowa Nowego.  Celem zmagań ortograficznych było:  rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz integracja uczniów wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

Po sprawdzeniu prac Komisja wyłoniła zwycięzców:

szkoła podstawowa;

1. Amelia Knap (nauczyciel Anna Słoboda) ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym,

2. Magdalena Sagan (nauczyciel Barbara Styczyńska ) Lubycza Królewska,

3. Łukasz Stochmal (nauczyciel Anna Słoboda) Machnów Nowy,

4. Tomasz Gucz (nauczyciel Beata Chmielowiec) Lubycza Królewska

gimnazjum;

1. Jakub Pelc (nauczyciel Maria Łeszczyszyn) Lubycza Królewska,

2. Bartłomiej Nowicki (nauczyciel Agata Prociewicz) Lubycza Królewska,

3. Wiktoria Sarzyńska (nauczyciel Maria Łeszczyszyn) Lubycza Królewska.

Laureaci otrzymali ufundowane przez Burmistrza, Pana Tomasza Leszczyńskiego, zestawy zawierające pióro i długopis firmy Parker, pozostali uczestnicy słowniki ortograficzne, materiały piśmiennicze, słodkości ufundowane przez Radę Rodziców. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Pani Dyrektor Bożeny Ziembińskiej, zaś nad całością czuwały nauczycielki języka polskiego – Maria Łeszczyszyn i Agata Prociewicz.

Do zobaczenia za rok na II Gminnym Konkursie!

Organizatorzy

Zdjęcia


                                     POWIATOWY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY ,,To Twoja i moja historia…’’
W  Zespole Szkół w Krynicach przeprowadzono II edycję Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego ,,To Twoja i moja historia…’’. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: ,,Przedmioty – pamiątki otulone rodzinną historią’’. Honorowym Patronatem  powyższe przedsięwzięcie objął Wójt gminy Krynice. Adresatami konkursu uczyniono uczniów z klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Na II Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny wpłynęło 14 prac uczniów ze szkół podstawowych i 30 prac młodzieży gimnazjalnej z Bełżca, Lubyczy Królewskiej, Łaszczówki, Michalowa, Nabroża - Kolonii,  Tomaszowa Lubelskiego, Tyszowiec, Ulhówka, Rachań i Krynic. Prace literackie  uczniów były tematycznie związane z historią rodzinnej pamiątki wojskowej lub historią drobnego przedmiotu osobistego przodka rodziny. Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce - Maja Chmielowiec ( nauczyciel Renata Woś ) - Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej,

Wyróżnienia:

  • Julia Melnyk (nauczyciel Agata Prociewicz) - Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej

  • Dominika Zwolak (nauczyciel Agata Prociewicz)  - Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej

  • Natalia Nieścior (nauczyciel Agata Prociewicz) - Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej                        

                            Gratulacje dla zwycięzców!

                                                                                                                                                                                      Agata Prociewicz

ROK SZKOLNY 2015/2016

Warsztaty interaktywne „NTV- Telewizja Nastolatków”

Uczniowie klas IV –VI Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej uczestniczyli w interaktywnych warsztatach telewizyjnych „NTV- Telewizja Nastolatków”, które odbyły się w Tomaszowie Lubelskim.  Wybrani przedstawiciele młodzieży  wcielili się w role dziennikarzy. Prowadzili prognozę pogody, krótkie serwisy informacyjne oraz przeprowadzali wywiady. Przebieg  warsztatów   rejestrowany był  na  żywo   w   zapisie filmowym i emitowany na dużym ekranie. Widownia mogła dostrzec elementy pracy  operatorów kamer, realizatorów obrazu, dźwięku i świateł. Całość została zmontowana przez profesjonalistów i przesłana do szkół, które uczestniczyły w spotkaniu. Dzięki temu możemy zobaczyć naszych kolegów, którzy   mieli  okazję  przekonać się, że  występ  przed   kamerą   związany jest z wielką tremą oraz starannym przygotowaniem.  Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie coraz więcej, gdyż było to naprawdę ciekawe i inspirujące przeżycie.

                                                                                           Uczestnicy warsztatów
Fimik  z warsztatów

 


SZKOLNY  KONKURS  RECYTATORSKI

„Świat jest teatrem…”

12 lutego  2016 roku  w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej odbył się Konkurs Recytatorski pod hasłem „Świat jest teatrem…”.  Miał  on charakter otwarty  i  był  skierowany do wszystkich, którzy chcieli zaprezentować swoje zdolności recytatorskie i aktorskie.

Komisja konkursowa  oceniała płynność, dykcję, modulację głosu,  mimikę, poprawną  artykulację  głosek  oraz  dobór   repertuaru  do możliwości uczniów  i  zdolności aktorskie.

Nagrody,  które  ufundowała  biblioteka  i  Samorząd Uczniowski,  przyznano  w trzech kategoriach. 

Kategoria I - klasy I

I miejsce – Aleksandra Pawelec  

II miejsce –  Judyta Łysiak

III miejsce – Mateusz Nieścior

Kategoria II – klasy II i III

I miejsce – Jakub Seremak

II miejsce – Klaudia Śliwa

III miejsce –  Aleksandra Turczanik

W kategorii klas VI i gimnazjum I miejsce zajęła Julia Stepaniuk z klasy VI „a”, a II Samanta Chmiel z III „a”. Nagrody za ciekawe przebranie otrzymała Joanna Małyska i Oskar Gemborys.

                                                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                             Organizatorzy: Mariola Maciuła  i  Iwona Remizowska
 

KONKURS POETYCKI

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W styczniu  2016 roku ogłoszony został konkurs  poetycki pod hasłem „Moja mała Ojczyzna” dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Celem konkursu, zorganizowanego przez panią Renatę Woś i panią Mariolę Maciułę, było rozbudzenie wyobraźni i  aktywności twórczej w dziedzinie poezji, uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy, doskonalenie umiejętności językowych uczniów.  Komisja konkursowa postanowiła przyznać I miejsce pracom, które złożyły Kaja Kubiak  z klasy VI „b” oraz Andżelika Sagan z klasy VI „a”, II miejsce zajęła Marta Ławska z VI „a”, a III Elizy Gawryś z VI „b”.  Zwycięskie utwory  prezentujemy poniżej.  Wiersze  znajdą  się również w gazetce szkolnej. Zachęcamy do ich przeczytania.

                                                                                                                           Mariola  Maciuła

 

„Lubycza”

Lubycza - to piękna okolica,

Która nas wszystkich zachwyca.

Nieopodal naszego Kościoła

Piękno przyrody nas woła

Nazwa naszej Lubyczy „Królewska”,

Bo kiedyś sam król Jagiełło przebywał tu i mieszkał

W Lubyczy – duch sportowy wzrasta w każdym ciele,

Bo na pięknym stadionie dyscyplin można uprawiać wiele.

Dziś raduje się z nowiny ludność cała,

Bo Lubycza jak przed wiekami, znów miastem się stała.

I choć jest to ostatnie miasto przy wschodniej granicy,

Każdego turystę swym pięknem zachwyci.

                                                                                           Kaja Kubiak VI „b”

 

„Moja mała Ojczyzna”

Gdzieś na mapie Polski maleńki jest ślad

Lubyczy, co przez szereg długich lat

ciągle żyje i jak kwiat rozkwita

i z otwartym sercem wszystkich szczerze wita.

Znam tu każde miejsce, dobrzy są tu ludzie,

co uczciwą pracą w swym codziennym trudzie

czynią co mogą, by wszystko kwitło i żyło,

by o niej mówiono i by nasze miasto znane było.

I herbu się także Lubycza doczekała:

Gryfa z koroną na czerwonym polu będzie miała.

Niech on  nas łączy, byśmy mogli wiele

pokonać i osiągnąć wyznaczone cele.

Są może piękniejsze zakątki na świecie…

I szczęśliwszych ludzi na pewno znajdziecie,

lecz ja tutaj żyję i pragnę to wyznać,

Lubycza -  to jest moja mała Ojczyzna.

                                                                               Andżelika Sagan  VI „a”

Konkurs Ortograficzny

Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli,  to także  głęboka zaduma nad  wymową każdego słowa.

                                                                                                                                                                       Paulo Coelho 

15 października 2015 roku odbył się  Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkoły podstawowej, który zorganizowany  został przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Jego głównymi celami  było:  doskonalenie poprawnej  pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej,  rozwijanie uzdolnień,  uwrażliwianie na piękno języka ojczystego.

Wzięli w nim udział reprezentanci  klas piątych i szóstych. Do etapu  powiatowego zakwalifikowała się uczennica klasy VIa - Julia Stepaniuk. Będzie reprezentować szkołę podczas konkursu, który odbędzie się 30 listopada 2015 roku  w Tomaszowie Lubelskim.

                                                                                                                                 Mariola Maciuła


IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

„Gdy się recytuje wiersze, zdarza się, że forma zabija treść.
Poeci swoje wiersze czytają prosto,
konkretnie i poezja czytana w ten sposób brzmi najlepiej”.

                                                                                                   Anna Dymna

Finał  IV  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Tomasza Zamoyskiego odbył się 6 października 2015 roku w Tomaszowskim Domu Kultury.  Jego głównym celem było pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”  poprzez propagowanie twórczości  poetów regionalnych.

Jury  dokonało przesłuchania 70 uczestników  wyłonionych  w  toku  eliminacji w bibliotekach publicznych i szkołach powiatu tomaszowskiego. W 4 kategoriach wiekowych komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić 21 osób.  Oceniając recytatorów brała pod uwagę zróżnicowany repertuar i dobór utworów adekwatnych do wieku ucznia, interpretację danego utworu oraz ogólną prezentację artystyczną.  

W konkursie tym  uczennica  klasy VIa    Julia    Stepaniuk   przygotowywana   przez p. Mariolę Maciułę  zajęła wysokie trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.

                                                                                                                Mariola Maciuła

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz