p. o. Dyrektor Szkoły Podstawowej:  

mgr Jerzy GarbaczWicedyrektor:
                    mgr Agnieszka Piłat

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz