Dyrektor Szkoły Podstawowej:  mgr Bożena ZiembińskaWicedyrektorzy:
                    mgr Agnieszka Piłat


                     mgr Teresa Trzeciak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz