Nauczyciele Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej

rok szkolny 2016/2017

 

Dyrektor:

Ziembińska Bożena

Wicedyrektorzy:

Piłat Agnieszka

Trzeciak Teresa

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Chmielowiec Beata

Putko Danuta

Styczyńska Barbara

Szuberska Mirosława

Szymczuk Wiesława

Wojciechowska Anna

Woś Regina

 

Nauczyciele języka polskiego:

Łeszczyszyn Maria

Maciuła Mariola

Prociewicz Agata

Woś Renata

Nauczyciele historii:

Lewko Mariusz
Odrzywolska Danuta

Majdanik Stanisława

Nauczyciel WOS:

Głąb Jerzy

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Budzyńska Angelika

Depko Ewelina

Krawiec Malwina
Łeszczyszyn Dorota

Wojciechowska Ewa 

 

Nauczyciele języka rosyjskiego:

Gucz Katarzyna

Słotwińska Jadwiga

Reguła Walentyna

Nauczyciele matematyki:

Brodowska Maria

Głąb - Kruk Agnieszka

Grabska Agnieszka

Lorenc Maria

Trzeciak Teresa

Nauczyciel geografii:

Głąb Jerzy

Nauczyciele fizyki:

Brodowska Maria

Hałasa Krystyna

Reguła Walentyna

 

Nauczyciel chemii:

Krzych Danuta

 

Nauczyciel biologii:

Słowik Justyna

Nauczyciele przyrody:
Słowik  Justyna

Niedbała Jadwiga

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

Reguła Walentyna

 

Nauczyciele zajęć komputerowych i  informatyki:

Hałasa Krystyna

Krzyszycha Anna

 

Nauczyciele plastyki:

Garbacz Jerzy

Nauczyciele muzyki:

Piłat Agnieszka

 Tomkowska Dominika


Nauczyciel zajęć artystycznych:

Garbacz Jerzy

 

Nauczyciel zajęć technicznych:

Słoboda Marek

 

Nauczyciele religii:

Kołtun Elżbieta
Koziołek Michał ks.

Mokrzyński Robert ks.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Biront Robert

Parafiniuk Marcin

Słoboda Marek

Szpindor Renata

Staszak Piotr

Stecko Joanna

Turczanik Artur

Watrak Teresa

 
Nauczyciele etyki:
Garbacz Jerzy
Pizun Jadwiga
Woś Renata

Nauczyciele świetlicy:

Feret Jerzy
Galińska Renata

Gucz Katarzyna

Krzych Danuta
Pizun Jadwiga

Samulak Artur

Słowik Justyna
Staszak Piotr

Nauczyciele biblioteki:

Słotwińska Jadwiga

Remizowska  Iwona

 

Pedagog:

Noworol Izabela

Logopeda:

Wojciechowska Anna

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz