Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

w roku szkolnym 2018/2019

 

p.o. Dyrektor:

Trzeciak Teresa

Wicedyrektor:

Piłat Agnieszka

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Chmielowiec Beata
Galińska Renata
Pocztar Barbara

Putko Danuta

Szuberska Mirosława

Szymczuk Wiesława

Woś Regina

 

Nauczyciele języka polskiego:

Maciuła Mariola
Predko Anna

Prociewicz Agata

Woś Renata

Nauczyciele historii:

Lewko Mariusz

Majdanik Stanisława

Nauczyciel WOS:

Mariola Maciuła

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Depko Ewelina
Jamborko Michał

Krawiec Malwina

 

Nauczyciel języka rosyjskiego:

Słotwińska Jadwiga

Nauczyciel języka niemieckiego:
Monika Łysiak

Nauczyciele matematyki:

Głąb - Kruk Agnieszka

Podolak Jacek

Podolak Robert
Świderek Agnieszka

Trzeciak Teresa

Nauczyciel geografii:

Niedbała Jadwiga
Remizowska Iwona


Nauczyciel fizyki:

Głąb - Kruk Agnieszka

 

Nauczyciel chemii:

Grabska Agnieszka

 

Nauczyciel biologii:

Mruk Grażyna

Nauczyciel przyrody:

Niedbała Jadwiga

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Mruk Grażyna

 

Nauczyciel zajęć komputerowych i  informatyki:

Grabska Agnieszka
Podolak Jacek

 

Nauczyciel plastyki:

Garbacz Jerzy

Nauczyciele muzyki:

Piłat Agnieszka

 Sawiak Dominika

 

Nauczyciel zajęć technicznych:

Słoboda Marek

 

Nauczyciele religii:
Kołtun Elżbieta
Koziołek Michał ks.
Majdanik Stanisława

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Parafiniuk Marcin

Słoboda Marek

Staszak Piotr

Turczanik Artur

 Zajęcia taneczne:
Watrak Teresa

Szachy:
Marek Słoboda

Nauczyciele świetlicy:

Garbacz Jerzy

Mruk Grażyna
Niedbała Jadwiga

Pizun Jadwiga

Staszak Piotr
Watrak Teresa

Nauczyciele biblioteki:

Kołtun Elżbieta
Słotwińska Jadwiga

Remizowska  Iwona

 

Pedagog:

Samulak Artur

Logopeda:

Wojciechowska Anna

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz