Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

w roku szkolnym 2017/2018

 

Dyrektor:

Ziembińska Bożena

Wicedyrektorzy:

Piłat Agnieszka

Trzeciak Teresa

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Chmielowiec Beata
Galińska Renata

Putko Danuta

Szuberska Mirosława

Szymczuk Wiesława

Woś Regina

 

Nauczyciele języka polskiego:

Maciuła Mariola
Predko Anna

Prociewicz Agata

Woś Renata

Nauczyciele historii:

Lewko Mariusz

Majdanik Stanisława

Nauczyciel WOS:

Mariola Maciuła

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Depko Ewelina
Jamborko Michał

Krawiec Malwina

Wojciechowska Ewa 

 

Nauczyciel języka rosyjskiego:

Słotwińska Jadwiga

Nauczyciel języka niemieckiego:
Monika Łysiak

Nauczyciele matematyki:

Głąb - Kruk Agnieszka

Grabska Agnieszka

Lorenc Maria

Trzeciak Teresa

Nauczyciel geografii:

Remizowska Iwona

Nauczyciel fizyki:

Kozłowska Teresa

 

Nauczyciel chemii:

Grabska Agnieszka

 

Nauczyciel biologii:

Słowik Justyna

Nauczyciel przyrody:

Niedbała Jadwiga

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

Mruk Grażyna

 

Nauczyciel zajęć komputerowych i  informatyki:

Sabal Magda

 

Nauczyciel plastyki:

Garbacz Jerzy

Nauczyciele muzyki:

Piłat Agnieszka

 Sawiak Dominika


Nauczyciel zajęć artystycznych:

Garbacz Jerzy

 

Nauczyciel zajęć technicznych:

Słoboda Marek

 

Nauczyciele religii:
Koziołek Michał ks.
Majdanik Stanisława

Mokrzyński Robert ks.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Biront Robert

Parafiniuk Marcin

Słoboda Marek

Staszak Piotr

Turczanik Artur

Watrak Teresa

 
Nauczyciele etyki:
Niedbała Jadwiga
Woś Renata

Nauczyciele świetlicy:

Biront Robert

Mruk Grażyna

Pizun Jadwiga

Słowik Justyna
Watrak Teresa

Nauczyciele biblioteki:

Kołtun Elżbieta
Słotwińska Jadwiga

Remizowska  Iwona

 

Pedagog:

Samulak Artur

Logopeda:

Wojciechowska Anna

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz